MVA-representasjon

​VAT Partner

​VAT Partner er en avdeling under Inter Tax AS og ble etablert i 2004 grunnet et konkret behov hos mange av våre kunder. Hovedformålet er å bistå norske bedrifter med momsregistrering i EU, samt være MVA-representant for utenlandske næringsdrivende i Norge (NUF).

Etter at EUs Indre Marked ble etablert, er det skjedd en rekke endringer når det gjelder forretningstransaksjoner i Europa. Landegrensene som tidligere medførte eksport/import ble borte og EU ble ett marked. For norske eksportører og bedrifter som handler innenfor EU har  reglene hatt store konsekvenser. Hovedprinsippet i handel mellom to MVA-registrerte bedrifter innen EU-land er at en vare skal momsbelegges i det land den forbrukes. 

Fra 1. januar 2010 gjaldt nye regler for levering av tjenester. For B2B (business-to-business) er leveringsstedet i hovedsak det sted der næringsdrivende kjøper er etablert, mens det for B2C (business-to-consumer) i hovedsak gjelder at tjenesten skal avgift beregnes i det land der selger er etablert. Tolkningen av ‘use and enjoyment’, dvs. definisjonen av hvor tjenesten faktisk er forbrukt, er svært forskjellig i de forskjellige EU-landene. 

Sendes en vare innenfor EU blir det en EU-intern sak hvilket medfører forpliktelser. Da handler det om å definere hvor varen/tjenesten er benyttet, og man kan ikke tenke at ”fakturaen sendes fra Norge, altså er det eksport”. Det er dermed oppstått et behov for MVA-registrering av norske bedrifter i EU. 

VAT Partner er etablert for å bistå norske bedrifter med dette samt tilhørende rapporteringer. Ofte er det ikke bare behov for føring av momsoppgaver, men også EU Sales Lists og Intrastat. VAT Partner agerer også som lokal representant for utenlandske bedrifter som må MVA-registreres i Norge på grunn av momsregistreringspliktig aktivitet (NUF = norskregistrert utenlandsk filial). 

I enkelte EU-land kreves det at norske bedrifter MVA-registreres via lokal representant. Her benytter vi våre kontakter i vårt internasjonale nettverk av ledende MVA-eksperter i VAT Forum – et kompetansenettverk med sete i Brüssel, og andre.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
​23 19 61 20