MVA-rådgivning

​VAT Advice

VAT Advice er en avdeling under Inter Tax AS og ble etablert i 2004 som et uttrykt kompetansesenter. VAT Advice er en rendyrket konsulentavdeling som bistår ved komplekse MVA relaterte problemstillinger i forhold til gjeldende EU-direktiver.

For å imøtekomme det økende behovet for rene konsulenttjenester i forbindelse med merverdiavgift og gjeldende lovgivning innen EU, har vi skilt ut denne tjenesten i en egen enhet. I løpet av våre 30 år i bransjen har vi opparbeidet en bred fagkunnskap og erfaring, som gir våre oppdragsgivere en unik mulighet for konkret MVA-rådgivning uansett kompleksitet. Det skjer stadige endringer i EU-direktivene og VAT Advice holder seg forløpende oppdatert gjennom sitt omfattende kompetansenettverk i EU, myndighetene etc.

VAT Advice er medlem av VAT Forum i Brüssel, og innehar graden ‘VAT Expert’ fra VAT Expert School som eneste i Norge. Dette sikrer oss fortløpende oppdatering gjennom flere ulike nettverk – både private og offentlige instanser. Dette garanterer våre kunder den spesialkompetanse som kreves for å nøste opp i MVA-relaterte utfordringer i forbindelse med EU. Vi kan dessuten også innente inngående lokal juridisk kunnskap om regelverket i ett enkelt land gjennom vårt nettverk av partnere innen VAT Forum og de andre lokale skattemyndigheter. Dette er innimellom nødvendig da lokalt lovverk ikke er informativt nok.

Ved større prosjekter i EU, er det viktig å utarbeide et tydelig bilde om relevante MVA utfordringer. Vi bistår gjerne i forkant med både veiledning og konkrete råd slik at man unngår både merarbeid, unødig MVA samt sikrer korrekt avgiftsføring. Vi har naturligvis også mulighet til å løse innfløkte MVA problemer som har oppstått, i etterskudd.

Tjenesten er basert på timehonorar.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
​23 19 61 20